МАШИНИТЕ И ЛИНИИТЕ, КОИТО ПРИЗВЕЖДАМЕ И РЕЦИКЛИРАМЕ СА ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ. ОСНОВНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ СА:

ПАСТЬОРИЗИРАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ

ДОЗИРАНЕ И ПЪЛНЕНЕ

ЗАТВАРЯНЕ И САШЕТИРАНЕ

Термоопаковаща машина тип тунел