Линия за производство на яйчен меланж

Хомогенизатор, пастьоризатор, чилър, пълначен блок за bag in box опаковки

Линията за производсто на яйчен меланж дава възможност за уползотворяването на малограмажни яйца. Яйченият меланж, поради по-дълъгия си срок на годност, намира широко приложение в ресторанти, хотели, сладкарски цехове и др.

Линията включва следните модули:

  •  Машина за чупене на яйца

  • Хомогенизатор на яйчена смес: Включва филтриране и хомогенизация до получаване на еднородна яйчена смес.
  • Пастьоризиратор
  • Чилър: Оглаждане на пастьоризирания мелаж до температура подходяща за пакетиране.
  • Машина за пълнене в Bag in BOX опаковки: Получената смес се дозира в предвидените опаковки.

Поставянето на опаковките и отнемането им от машината става ръчно. Възможно е автоматизиране на процеса.


Галерия: