Машина за автоматично смесване,трансфериране и пълнене на прахообразни смеси

Машина за автоматично смесване,трансфериране и пълнене на прахообразни смеси

Предназначение: Машината е предназначена за разбъркване на големи количества прахообразни смеси и тяхното дозиране в опаковки.

Предимства: Машината дозира с голяма точност и позволява съкращаване на загубите до минимум. 

Тип машина: Полуавтоматична

Вид опаковки: Пластмасови и стъклени кутии,буркани и найлонови пликове.

Има възможност за пълно автоматизиране. Към момента ръчно се извършва само поставянето и отнемането на опаковката, в която се изсипва сместа.

629 views

626 views

 

Към машината може да бъде добавена етикетираща машина и машина за групажно пакетиране. 


Галерия: