Термоопаковаща машина тип тунел

Термоопаковаща машина

Машината е прадназначена за групово пакетиране на различен тип продукти, опаковките на които могат да бъдат: бутилки, кутии, буркани, консерви и др.

Начин на работа: Полуавтоматична

Към момента на ръка се извършва поставянето на бутилките и отнемането на стековете след фолиране. Тези процеси мо

Тип машина: Напълно рециклиранагат да бъдат автоматизирани. 

Вид: Термоопаковаща машина тип тунел за групово опаковане на бутилки /ПЕТ или стъкло/,буркани, консерви, кутии и др.

Допълнително оборудване: Машината е комплектована с двулентов транспортен път.

Галерия: