Линия за бутилиране на тихи – средно-пенливи течности

Тип бутилки: ПЕТ 0, 330л. , 0,5;

Капацитет: 1500 – 2000 бутилки на час;

Брой пълнещи кранове: 8 броя;

Механизъм за пълнене: чрез преливане;

Система за промиване на машината;

Автоматична затваряща глава с магнитен съединител;

Винтова капачка Ф28;